Základné údaje

Meno: Jaroslav Abaffy
Mobil: 0902 417 007
E-mail: jaroslav.abaffy1@gmail.com
Narodený: 25. marec 1991
Stav: Ženatý (2 deti)

Schopnosti a znalosti

Počítačové znalosti
Tabuľkové procesory
UI automatizované testovanie
UI manuálne testovanie
Programovanie - html, css
Programovanie - php, mysql
Jazykové znalosti
Anglický jazyk
Manažérske znalosti
Neustále zlepšovanie procesov
Vedenie a motivovanie tímu
SCRUM
Produktový design
Ostatné
Predajné zručnosti
Komunikačné zručnosti
Posledná zmena: 03. 01. 2017

Pracovné skúsenosti

Ako produktový manažér zodpovedám za návrh nových funkcionalit medzinárodneho projektu, ktorý zahŕňa ako mobilnú tak webovú aplikáciu. Taktiež mám nastarosti reportovanie chýb a overovanie funkčnosti funkcionalít. Pri práci komunikujem s developerským teamom, grafikom, produktovým teamom ale aj externou spoločnosťou, ktorá outsourcuje development mobilnej aplikácie. Pri práci sa hlavne zameriavam na prípravu nových funkcionalít, čo zahŕňa analýzu konkurenčných služieb, analýzu súčasného stavu, návrh použivateľský zrozumiteľného riešenia a následné zadanie špecifikácie pre ostatné oddelenia.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu
Tabuľkové procesory
UI manuálne testovanie
Anglický jazyk
Produktový design
Komunikačné zručnosti

Ako produktový manažér som zodpovedal za všeobecný inzertný portál bazar.sk z pohľadu funkčnosti, UX (user experience) a UI (user interface), spolupracoval som pri návrhu stratégie a určovaní KPI pre tento produkt a taktiež som zodpovedaô za realizáciu stratégie a plnenie KPI.
Ďalej som pripravoval produktové zadania, čo obsahuje prípravu analýz, wireframov, user stories, akceptačných kritérií, produktové špecifikácie.
Taktiež som pripravoval analýzy s cieľom zabezpečenia plnej funkčnosti produktu a splnenia stanovených cieľov prideleného produktu.
Moja práca zahŕňala spoluprácu s marketingovým, ekonomickým, technickým, obchodným, grafickým a mobilným oddelením. Zodpovedal som za štatistiky, analýzy a prezentácie v rámci prideleného produktu, vrátane pozície na trhu a analýz pre rast tržieb.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu
Tabuľkové procesory
UI automatizované testovanie
UI manuálne testovanie
Anglický jazyk
Vedenie a motivovanie tímu
SCRUM

Ako produktový špecialista som sa venoval reportovaniu (týždenné, mesačné dashboardy), štatistikám a analýze získaných dát pre všeobecný inzertný portál bazar.sk. Tak isto som mal nastarosti manuálne testovanie nových funkcionalít, zlepšení a opravených chýb.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu
Tabuľkové procesory
UI manuálne testovanie

Viedol som tím 20 operátorov na dvoch 24 hodinových infolinkách - pre mobilného operátora a internetového/televízneho providera. Mojou úlohou bolo zaúčať a kontrolovať operátorov, riešiť konfliktné situácie, pripravovať reporty a kalkulácie ako pre svojich nadriadených, tak aj pre spoločnosť, ktorej bola infolinka outsorcovaná.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu
Vedenie a motivovanie tímu
Komunikačné zručnosti

Plnil som rolu produktového špecialistu pre nového mobilného operátora, mal som nastarosti prípravu materiálov pre ostatných členov tímu a komunikáciu s klientom, pre ktorého sme outsorcovali infolinku. Tak isto som na infolinke poskytoval informácie a rady ohľadom mobilného operátora a internetového providera.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu

Mojou úlohou bolo aktívne kontaktovanie zákazníkov s ponukou navýšenia revolvingových úverov a prieskum ohľadom využívania revolvingového úveru. Taktiež som robil na zákazníckej linke pre internetového a televízneho providera. Úlohou na tejto 24 hodinovej linke bolo získať všetky informácie v prípade nahlásenia poruchy a informovať zákazníkov o aktuálnej ponuke.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu
Predajné zručnosti
Komunikačné zručnosti

Okrem asistencie pri nákupe elektroniky a bielej techniky koncovému používateľovi som pracoval na pokladni, reklamačnom oddelení a vydával tovar zo skladu. V rámci predaja elektroniky som poskytoval aj služby pre inštaláciu a štart PC/mobilných telefónov/tabletov, čo zahrňovalo nainštalovanie základného + zákazníkom dokúpeného softwaru a vysvetlenie ako používať nové zariadenie.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu

Predaj elektroniky a služieb súvisiacich s elektronikou.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu

Vzdelanie

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť zmeny vedúce k zlepšeniu procesov a tým k zvýšeniu kvality a efektivity týchto procesov v podniku Chovanec Autoplyn, s. r. o. na základe teoretických poznatkov a vykonaných analýz. Prvá časť pozostávala z analýzy teoretických poznatkov o danej problematike, so zameraním na Kaizen. Druhá časť bola analýza podnikových procesov na základe rozhovorov a pozorovania v podniku. Poslednou časťou bakalárskej práce bol samotný návrh zmien (zlepšení) v podnikových procesoch, na základe analýz vykonaných v prvých dvoch častiach.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu

Štipendíjny pobyt v Írsku, so zameraním na zlepšenie anglického jazyku.

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu

Schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu
Farba: